Street Storytelling: Градът като събеседник на 27 юли 2019 г.

Успявате ли да обработите информацията, която ежедневно идва към вас? Как разбирате кое е ценно и кое маловажно?  Каква е разликата между мислене и забелязване? Кое за вас е бързо…