Обучения

 • “Storytelling за бизнеса”

 • “Storytelling в преговорите и продажбите”

 • “Стратегически Storytelling. Преосмисляне на визията и мисията на компанията”

 • “Storytelling за HR”

 • “Storytelling базиран на данни – текст и визуализация”

 • “Storytelling в рекламата. Какво и как говори търговската ви марка?”

 • “Лидерско развитие базирано на устойчивост и преодоляване на трудности”

 • “Изкуството на добре формулираните въпроси”

 • “Създаване на текстово съдържание за презентации”

 • “Създаване и дизайн на потребителско преживяване”

 • “Storytelling за създаване на игри и игрови механики”

 • “StoryDesign – Дизайн на процеси за учене и преживелищен опит”

 • “Изграждане на умения за активно слушане”

 • “Storytelling стилистика – тонът на гласа в писмената и говорима реч”

 • “Презентационни умения”

 • “Street Wisdom  – градът като събеседник”

Ние подкрепяме усилията ви за промяна на лично и организационно ниво и ви помагаме в придобиването на нови знания и умения за разказване на истории, овладяване на емоциите и вдъхновение.

Обученията и програмите ни се създават спрямо нуждите на конкретен екип и компания и включват офлайн и онлайн сесии.

Потърсете ни за по-подробна информация и оферта!

Тел: 0883 7777 10

е-поща: info@storytelling.bg