Обучения

 • „Storytelling за бизнеса“

 • „Storytelling в преговорите и продажбите“

 • „Стратегически Storytelling. Преосмисляне на визията и мисията на компанията“

 • „Storytelling за HR“

 • „Storytelling базиран на данни – текст и визуализация“

 • „Storytelling в рекламата. Какво и как говори търговската ви марка?“

 • „Лидерско развитие базирано на устойчивост и преодоляване на трудности“

 • „Изкуството на добре формулираните въпроси“

 • „Създаване на текстово съдържание за презентации“

 • „Създаване и дизайн на потребителско преживяване“

 • „Storytelling за създаване на игри и игрови механики“

 • „StoryDesign – Дизайн на процеси за учене и преживелищен опит“

 • „Изграждане на умения за активно слушане“

 • „Storytelling стилистика – тонът на гласа в писмената и говорима реч“

 • „Презентационни умения“

 • „Street Wisdom  – градът като събеседник“

Ние подкрепяме усилията ви за промяна на лично и организационно ниво и ви помагаме в придобиването на нови знания и умения за разказване на истории, овладяване на емоциите и вдъхновение.

Обученията и програмите ни се създават спрямо нуждите на конкретен екип и компания и включват офлайн и онлайн сесии.

Потърсете ни за по-подробна информация и оферта!

Тел: 0883 7777 10

е-поща: info@storytelling.bg