Обучения

  • „Storytelling за бизнеса“

  • „Storytelling в преговорите и продажбите“

  • „Стратегически Storytelling. Преосмисляне на визията и мисията на компанията“

  • „Storytelling за HR“

  • „Storytelling базиран на данни – текст и визуализация“

  • „Storytelling в рекламата. Какво и как говори търговската ви марка?“

  • „Лидерско развитие базирано на устойчивост и преодоляване на трудности“

  • „Изкуството на добре формулираните въпроси“

  • „Създаване на текстово съдържание за презентации“

  • „Създаване и дизайн на потребителско преживяване“

  • „Storytelling за създаване на игри и игрови механики“

  • „StoryDesign – Дизайн на процеси за учене и преживелищен опит“

  • „Изграждане на умения за активно слушане“

  • „Storytelling стилистика – тонът на гласа в писмената и говорима реч“

  • „Презентационни умения“

  • „Street Wisdom  – градът като събеседник“

Ние подкрепяме усилията ви за промяна на лично и организационно ниво и ви помагаме в придобиването на нови знания и умения за разказване на истории, овладяване на емоциите и вдъхновение.

Обученията и програмите ни се създават спрямо нуждите на конкретен екип и компания и включват офлайн и онлайн сесии.

Потърсете ни за по-подробна информация и оферта!

Тел: 0883 7777 10

е-поща: info@storytelling.bg